MILDA MATILDA selection

Hängande apa

135 SEK
Hängande apa i svart inkl. rep.

Välj mellan "hänger i foten" (till vänster i bild), "hänger i höger hand" (i mitten i bilden) och "hänger i vänster han" (till höger i bild).

ca 24 cm